Breaking News

7 เคล็ดลับดูแลสุขภาพ ทำได้ด้วยตัวเอง

7 เคล็ดลับดูแลสุขภาพ ทำได้ด้วยตัวเอง

เคล็ดลับ ที่ 1
รับประทานเนื้อปลาเป็นโปรตีนหลัก โดยเลือกปลาขนาดเล็กอย่าง ,ปลาดุก ,ปลานิล ,ปลาที่หาได้ตามแหล่งธรรมชาติ เป็นต้น

เคล็ดลับ ที่ 2
หลีกเลี่ยงการรับประทานไก่ และหน่อไม้ รับประทานเนื้อหมู และเนื้อวัวบ้างเป็นบางครั้ง

เคล็ดลับ ที่ 3
รับประทานผัก และผลไม้ให้มาก ๆ

เคล็ดลับ ที่ 4
ดื่มน้ำสะอาด น้ำต้มสุก

เคล็ดลับ ที่ 5
ทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองอยู่เสมอ เช่น ทำความสะอาดบ้าน ปลูกผักสวนครัว ทำสวน

เคล็ดลับ ที่ 6
ออกกำลังกายทุกวัน อย่างน้อยวันละ 15 นาที

เคล็ดลับ ที่ 7
ทำจิตใจให้เบิกบานอยู่เสมอ ไม่เครียด ร่าเริงแจ่มใสอารมณ์ดีได้ทุกวัน

ไม่มีความคิดเห็น